Nå ut med din forskning på LinkedIn

Här möts människor i sin yrkesroll, från akademin, industrin och offentlig sektor. Läs om hur du kommer igång och bäst nyttjar potentialen med LinkedIn. 

Interagera gärna med högskolans innehåll: 
Högskolan i Borås på LinkedIn
Textilhögskolan på LinkedIn

En snygg och uppdaterad profil

Nätverka

Öka din synlighet

Sekretess

Några extra tips