Kortadresser

Kortadresser ska vara lätta att komma ihåg, de ska vara specifika, unika och tydliga.

Riktlinjer för kortadresser

Det är viktigt att det finns en enhetlighet i hur kortadresserna hanteras för att det ska bli lättare att komma ihåg, för att besökare logiskt ska kunna ta fram en adress och för att det ska bli tydligt när flera kortadresser presenteras tillsammans.

Mellanled och när de används

Kortadresser inleds alltid med hb.se, därefter läggs kortadressen in. För att få en tydlig och specifik adress används ibland ett mellanled till kortadressen. Nedan följer en lista på mellanled som används.

  • /en - används för engelska kortadresser där svenska och engelska annars förväxlas
  • /student – används för sidor på studentwebben
  • /anstalld och /staff – används för sidor på anställdwebben
  • /forskning och /research – används för sidor på forskningswebben

Formatering av kortadressen

Adressen kan skrivas ihop eller avstavas med hjälp av bindestreck.

Rekommendationen är att skriva ihop adressen när materialet används i tryckt material, men använda bindestreck vid användning på webb.

En adress som skrivs ihop kan bli svårare att läsa men den blir kortare, är enkel att komma ihåg och blir smidig att hantera i mobil.

En kortadress som byggs upp med bindestreck blir lite längre, men är tydligare. Vid användning på webb behöver vi inte tänka på hur inmatningen sker av besökaren som då kan kopiera eller klicka på länken.

Exempel

Nedan följer ett antal exempel som följer riktlinjerna och som kan ge stöd i att ta fram nya kortadresser.

  • hb.se/anstalld/foto
  • hb.se/staff/photo
  • hb.se/en/student/wifi
  • hb.se/en/coronavirus
  • hb.se/forskning/nelhans-gustaf