AI vid översättning

Informationssäkerhet

När du använder AI-verktyg vid översättning skickas din text till en extern part för behandling och lagring. Det innebär att du inte har full kontroll över hur informationen hanteras. Därför bör texter som innehåller personuppgifter eller annan känslig information inte översättas med AI-verktyg.

Läs mer om behandling av personuppgifter (GDPR)

Användningsområden och målgrupper

Innan du beslutar dig för att använda AI vid översättning, överväg följande frågor: Vad ska texten användas till och vem är målgrupp?

Intern målgrupp

Om texten är avsedd för intern kommunikation och syftar till att informera kollegor, kan AI vara ett effektivt verktyg för att snabbt få fram en text som är tillräckligt bra.

Extern målgrupp

För texter som riktar sig till en extern publik är det viktigt att det som kommuniceras är korrekt, tydligt och representativt för organisationen. Här kan AI fortfarande vara användbart, men det kräver noggrann granskning av en människa på flera sätt, till exempel att konsekvent använda högskolans översättningar av organisationsenheter.

Regler, rutiner och arbetssätt

Om texten rör regler, rutiner eller arbetssätt vid högskolan eller handlar om exempelvis beslut, kursplaner eller styrdokument bör den noggrant granskas för att säkerställa att den stämmer överens med liknande dokument både inom och utanför högskolan. AI kan ha svårt att hantera denna typ av komplexitet, och det kan vara klokt att vända sig till Kommunikation för hjälp. Kontakta Kommunikation för att få stöd med sådana översättningsärenden.

Oavsett användningsområde ska AI-genererade texter alltid granskas innan de sprids eller publiceras.

När är AI-översättning lämplig?

AI-översättning kan vara användbart för:

 • Att få en snabb överblick av innehållet i en text på ett främmande språk.
 • Att ge målgruppen en generell uppfattning om en texts innehåll.
 • Som ett stöd och inspiration när du själv översätter eller skriver en text.
 • Att skapa ett första utkast som du sedan kan redigera.
 • Enklare texter för internt bruk, som e-post med begränsad spridning.

Begränsningar med AI-översättning

AI har sina begränsningar, bland annat vid:

 • Användning av termer och begrepp som är specifika för högskolan, svensk högskolesektor, facktermer, med mera.
 • Överföring av kulturella och språkliga nyanser.
 • Kreativa inslag, idiomatiska uttryck, ironi eller humor.
 • Teckenbegränsning och för att bibehålla layout.
 • Komplexa ämnen kan vara svåra att översätta korrekt.
 • Att vara konsekvent.

Även om en AI-översättning kan se grammatiskt korrekt ut, kan språket vara styltigt och onaturligt. Djupare nyanser och kulturella referenser kan också saknas eller missförstås.

Kvalitetssäkring

Alla AI-genererade texter bör granskas och redigeras innan publicering. För att kunna bedöma översättningens kvalitet krävs kunskaper i både ämnet och de aktuella språken. Om du inte behärskar målspråket bör du undvika att använda AI för översättning.

Optimering av instruktioner

För att förbättra AI-översättningar, ge tydliga och detaljerade instruktioner (så kallade promptar) till verktyget, kan du experimentera med olika instruktioner för att se vad som fungerar bäst, till exempel "använd brittisk stavning". Tänk på att AI ibland kan "hallucinera" och skapa felaktigt innehåll.

Tillgängliga verktyg

Det finns en översättningsfunktion direkt i Office 365 och framför allt Word och Outlook som är lätt att använda. Vissa webbläsare har också inbyggda översättningsfunktioner. Det finns dessutom gratis- och betalversioner av AI-verktyg som ChatGPT, Microsoft Copilot, DeepL och Google Gemini. Många av dessa AI-verktyg är inte specifikt utvecklade för översättning och kan därför ha begränsningar. Kommunikation har tillgång till professionella översättningsverktyg som kan vara mer lämpliga.

Stöd från Kommunikation 

Kommunikation har en central resurs för översättning och frågor kring översättning. Kommunikation kan i vissa fall översätta din text från svenska till engelska alternativt samordna översättningsärendet med upphandlade leverantörer.

Läs mer om vilka texter som ska översättas och våra riktlinjer för översättning.
Kontakta Kommunikation för att få stöd med översättningsärenden.

Viktigt att tänka på vid användning av AI för översättning!

 • Granska och redigera AI-översatta texter för att säkerställa kvaliteten. AI är ett verktyg som fungerar bäst i kombination med mänsklig översättning och granskning.
 • Tänk på informationssäkerheten.
 • Använd högskolans svensk-engelska lexikon när det är relevant för att säkerställa korrekta översättningar av exempelvis befattningar och organisatoriska enheter. 
 • Följ högskolans engelska språkrekommendationer när det är relevant. I dem anges bland annat att brittisk engelska används för officiella dokument och generell kommunikation.