Riktlinjer för engelska översättningar

Dessa riktlinjer för engelska översättningar finns för att skapa ett gemensamt språkbruk och tillvägagångssätt för engelska översättningar vid Högskolan i Borås. Riktlinjerna ska underlätta arbetet med översättningar, ge stöd till högskolans medarbetare när det gäller översättningsfrågor och ge möjlighet att tillämpa gemensamma processer som kan säkerställa översättningars kvalitet, tillgänglighet och enhetlighet med Kommunikations riktlinjer för det engelska språket.

1. Kommunikations stöd

2. Brittisk/amerikansk engelska

3. Planering av översättningar

4. Ansvarsområden i översättningsfrågor

5. Diarieföring av översättningar