Kontakt för samverkan

Peter Serrander, samverkanskoordinator 
Koordinerar arbete med högskolans externa samverkan med näringsliv och offentliga aktörer. Kontakta mig för samverkan, innovation och nyttiggörande. 

Susanne Edström, samverkansprojektledare
Koordinerar arbete med högskolans externa samverkan med näringsliv och offentliga aktörer och uppföljning av samverkan, innovation och nyttiggörande. Susanne arbetar även med utökad studentsamverkan.

Övriga funktioner för samverkan, innovation och nyttiggörande