Ansökan om ny extern applikation

Om du som lärare eller kursansvarig vill få en ny extern tilläggstjänst aktiverad i Canvas, en så kallad LTI-app, finns en process för granskning av förslag till nya tilläggstjänster.

För att högskolan ska ha möjlighet att aktivera applikationen i Canvas behöver den godkännas ur både ett säkerhets- och användningsperspektiv. Avtal med leverantören och personuppgiftsbiträdesavtal kan också behövas beroende på applikationens utformning. Även kostnadsställe och vem som sköter eventuell support behöver vara på plats innan beslut.

Användbarheten testas ofta med ett pilottest och utvärdering i någon eller några kurser.

Ansökan om extern applikation

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter: Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig vid frågor och återkoppling. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för Canvas.