Utbildning i disciplinära frågor

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare vid högskolan som i sitt arbete kommer i kontakt med disciplinära förseelser enligt HF 10 kap. Utbildningen genomfördes på distans via Zoom och utbildningstillfällen kom att avhandla följande (i kronologisk ordning):

  • Pass 1: Förfarande vid en disciplinanmälan
  • Pass 2: Särskilt om plagiat
  • Pass 3: Särskilt om otillåtet samarbete samt andra typer av disciplinära förseelser
  • Pass 4: Statistiska uppgifter
  • Pass 5: Vidtagna förbättringsåtgärder/Egna erfarenheter av ärendeökningar
  • Pass 6: Konsekvenser av fusk/Förebyggande arbete

Utbildningstillfällen gavs måndagar e.m. samt torsdagar f.m. under veckor  41, 42, 43, 45, 46 samt 47. Anmälningar inför respektive utbildningspass öppnades allteftersom och förblev öppna till fredagen veckan innan varje utbildningspass.

I varje utbildningspass har det givits möjlighet att ställa frågor. Utbildningspassen har dock inte varit ett forum för att diskutera enskilda ärenden. Även om det inte ställs något krav på att deltagarna har erfarenhet av beredning av disciplinärenden har det dock varit viktigt att medverkande i någon utsträckning kommer i kontakt med och arbetar  med dessa frågor framöver. Efter varje utbildningspass skickades en enklare utvärderingsenkät ut till deltagare i kvalitetssäkringssyfte.

 

Kontakt
Nermina Aljic, handläggare studenträtt 
Petra Gustafsson, handläggare studenträtt