Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen.

Vision

Ett samhälle tillgängligt för människor med astma, allergi och annan överkänslighet.

Förbundet har till uppgift att:

  • Påverka samhället att åstadkomma bättre levnadsvillkor för människor med astma och allergiska sjukdomar.
  • Genom upplysnings- och informationsarbete nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem. En allergiker möts ofta av attityden att ”lite går väl ändå bra” eller ”lite grann kan du väl ändå tåla”. Vi arbetar för att planerare, beslutsfattare och producenter ska ta ett större ansvar för den lavinartade utvecklingen av allergier.
  • Stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet.
  • Stödja forskningen inom astma- och allergiområdet.

Länk till Astma- och Allergiförbundet