Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening

Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill se en värld där alla människor har tillgång till bibliotek i livets olika skeenden.

Svensk biblioteksförening förenar, engagerar, bevakar, utvecklar och synliggör

Länk till Svensk biblioteksförening