Vårdforskning i samverkan (VIS)

Vårdforskning i samverkan (VIS)

Bidrag till forskning

Stipendiemedel finns att söka för projekt som gagnar vårdforskning. (från gu.se 2024-02)

Länk till Vårdforskning i samverkan (VIS)