Zürcher Stiftung für Textilforschung

Zürcher Stiftung für Textilforschung

Zürcher Stiftung für Textilforschung stödjer forskning inom textilindustrin. Fokus ligger på projekt från industri och forskningspartner som handlar om nya idéer om aktuella ämnen inom textilindustrin. Stiftelsen har redan stöttat mer än 100 sådana projekt. (översatt från zsft.ch maj 2024)

Länk till Zürcher Stiftung für Textilforschung