Ann-Britt Thorén

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

E-post: ann-britt.thoren@hb.se

Signatur: ANTH

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet akut och prehospital vård med fokus på reflektion och lärande. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan år 2012. Innan dess arbetade jag på Linnéuniversitetet i Växjö under fyra år.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

How can we optimize bystander basic life support in cardiac arrest?