Ann-Katrin Svensson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4401

E-post: ann-katrin.svensson@hb.se

Signatur: ATS

Språkmiljön i förskolan
Språkmiljön och barns litteracitetsupplevelser i förskolan har betydelse för hur barn utforskar och förstår bilder, texter och symboler. Förekomsten och användningen av språkstimulerande artefakter såsom böcker och bokläsning, utformning av läs- och skrivmiljöer, förekomsten av språklekar, datoranvändning i språkstimulerande syfte med mera har studerats. Förskollärare, barn och förskollärarstuderandes upplevelser av och syn på tal- och skriftspråksmiljön i förskolan har också studerats.

Avhandlingstitel

Tidig språkstimulering av barn (1993), Lunds universitet.