Alexis Palma

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4517

Mobilnummer: 0701-806409

E-post: alexis.palma@hb.se

Rumsnummer: L508

Signatur: AXP

Bakgrund

Jag läste min grundutbildning vid Göteborgs universitet där jag läste fristående kurser i ekonomisk historia, statistik, matematik och nationalekonomi.  Hösten 2001 antogs jag till doktorandutbildningen i nationalekonomi vid Göteborgs universitet där jag hade som huvudämnen makroekonomi och utvecklingsekonomi. År 2006 tog jag en Ekonomie licentiatexamen och disputerade år 2008 med en avhandling om inkomstfördelning i Latinamerika.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är inriktad mot fördelningen av inkomster mellan individer och mellan olika grupper i samhället. Jag tycker att det är spännande att undersöka hur utbildning, arbetsmarknadsstatus, ekonomisk aktivitet och transfereringar påverkar spridningen av inkomsterna i samhället.

Fram till december 2011 jobbade jag på enheten för socialmedicin vid Göteborgs universitet där jag kom i kontakt med ämnet hälsoekonomi. Sedan dess har jag utvecklat ett intresse för hur socioekonomiska faktorer påverkar individernas hälsostatus och för relationen mellan ekonomiska variabler och hälsa på aggregerad nivå.

Undervisning

Efter min disputation har jag ägnat huvuddelen av min tid åt undervisning. Jag har utvecklat kurser i hälsoekonomi på grund och avancerad nivå och har undervisat hälsoekonomi för studenter på folkhälsovetarprogrammet och apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet. Jag har även utvecklat kurser i statistik och har undervisat statistik under flera år här i Borås högskolan. Jag undervisar även mikroekonomi för studenterna i civilekonomprogrammet och metod för studenterna i administratörprogrammet.

Publikationer

  • Explaining Earnings Inequality in Chile, Economic Studies, Department of Economics, School of Business, Economics and Law, Göteborg University, 169. (Doktorsavhandling)
  • Size, Significance, and Sources of Recent Income Inequality Changes in Chile, (2008) – Revista CIFE, University Santo Tomás, Colombia.
  • Measurement and decomposition of income inequality measures, Chapter 3 in Economic growth and income distribution in Latin America (2010).  Accinelli E. och Salas O. Ed. Göteborgs universitet, Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México), Universidad de la República (Uruguay)
  • The Redistributive Impact of Public Policies in a Country with a High Level of Income Inequality: The Case of Chile, (2014), Poverty and Public Policy, Wiley-Blackwell Publishing Ltd.