David Goldsmith

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: david.goldsmith@hb.se

Signatur: DGO