Karin Dessne

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4035 E-post: karin.dessne@hb.se Rumsnummer: C505 Signatur: KADE

Jag arbetar som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2012. Mitt huvudintresse inom knowledge management är att studera information och lärande i social interaktion.

Min doktorsexamen är från Högskolan i Borås inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har också en lic-examen i Informationsteknologi.

För närvarande är jag engagerad i ett forskningsprojekt som heter Carena där sex lärosäten deltar. Projektet handlar om att hitta goda exempel för samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället inklusive näringsliv.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

In a world of values and views: information and learning activities in a military setting