Kristina Bartley

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4341

E-post: kristina.bartley@hb.se

Rumsnummer: B526

Signatur: KBY

Avhandlingstitel

Barnpolitik och barnets rättigheter (1998), Göteborgs universitet.