Kjell Johansson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4668

Mobilnummer:

E-post: kjell.johansson@hb.se

Rumsnummer: L507

Signatur: KJO

  • Robert Påhlsson, Göteborgs Universitet
  • Sten-Eric Ingblad

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

SUBSTANCE OVER FORM – en redovisningsrättslig studie