Kjell Johansson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: kjell.johansson@hb.se

Rumsnummer: L507

Signatur: KJO

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

SUBSTANCE OVER FORM – en redovisningsrättslig studie