Lillemor Adriansson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4334

E-post: lillemor.adriansson@hb.se

Rumsnummer: B624

Signatur: LAD

Mina forskningsområden är emotionell psykologi, datorstödd kommunikation och sociala medier. Inom det första området, "Emotional Psychology" samarbetar jag med psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet i Network for Empowerment and Well-Being samt Gadjah Mada University (GMU), Yogyakarta, Indonesien. GMU är även partner i forskning om ”Computer-Mediated Communication”. Inom området "Social Media" är Gunadarma University, Jakarta, parner.

Vi har en pågående datainsamling som berör Emotion med tre olika enkäter och data samlas från tre områden i Indonesien (Bali, Ache, Sumatra) och i Sverige. Studien berör både mellan- och inomkulturella skillnader i upplevelse av olika emotionella aspekter.

  • Stress och Kultur berör välmående och stress
  • Stresshantering och Kultur berör handlingsstrategier vid stress
  • Optimism och Kultur berör inställning till livsomständigheter

Mitt andra intresseområde är Sociala Media och jag har två studier inom området;

  • Avund i Sociala Media
  • Svartsjuka på Facebook

 Du är mycket välkommen att besvara enkäterna som ligger i högskolans enkätsystem Luvit e-val som är anonym och följer i övrigt Vetenskapsrådet etiska regler..

Studierna beräknas vara färdigställda under 2014 och sändas till internationella tidskrifter. De flesta använder "on-line publication first" och länken kommer att göras tillgänglig här, innan artikeln publiceras i tidskrift och i BADA. 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Psychological Studies of Attitudes to and Use of Computer- Mediated Communication (1990), Göteborgs Universitet.