Lena Nordholm

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

E-post: lena.nordholm@hb.se

Signatur: LNO

Inriktning: Konstruktion av bedömningsinstrument, hälsopsykologi, kvantitativa metoder.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Group pressures and individual characteristics in the prediction of conformity (1972), University of Maryland.