Lena Tyrén

Verksamhetsstöd
— Studentcentrum

Telefonnummer: 033-435 4203

E-post: lena.tyren@hb.se

Rumsnummer: A326

Signatur: LTY

Mitt forskningsintresse rör sig inom deltagarorienterad forskning som en arena för professionsutveckling, kunskapsutveckling och kollegialt lärande.

I min avhandling studerade jag lärares möjlighet och hinder att introducera datorn som skrivredskap med de yngre skolbarnen (6-9 år). Fokus i studien är lärarnas professionella utveckling som studeras i relation till användning av digital teknik i undervisningen med de yngre skolbarnen.

Centralt i studie blir tre forskningsområden. Det första området är lärarnas möjligheter att främja barns och elevers skriv-och läslärande med datorn som ett redskap i förhållande till IT och i relation till policydokument och politiska reformer. Det andra området är aktionsforskning som arena för professionell förändring och utveckling och dess möjligheter och behov som forskningsmetodologi. Det tredje området är hur skolan, lärare, elever och undervisningen berörs och påverkas av reformer och olika politiska svängningar. Fokus i avhandlingen är också att pröva och utveckla  Praktikarkitektur som teoretiskt ramverk.

 

 

 

Avhandlingstitel

"Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill" : en studie om lärare möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken, 2013