Martin Behre

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4396

E-post: martin.behre@hb.se

Rumsnummer: U322

Signatur: MBH