Martin Behre

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4396

Mobilnummer: 0701-812588

E-post: martin.behre@hb.se

Rumsnummer: U322

Signatur: MBH