Martin Behre

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4396 E-post: martin.behre@hb.se Rumsnummer: U322 Signatur: MBH