Merisa Martinez

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: merisa.martinez@hb.se

Rumsnummer: C328

Signatur: MEMA