Patrik Hedberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4139 E-post: patrik.hedberg@hb.se Rumsnummer: L438 Signatur: PH