Patrik Hedberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4139

E-post: patrik.hedberg@hb.se

Rumsnummer: L438

Signatur: PH