Peter Sigrén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: peter.sigren@hb.se Rumsnummer: B520 Signatur: PSI