Peter Sigrén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4332

E-post: peter.sigren@hb.se

Rumsnummer: B520

Signatur: PSI