Tomas Wahnström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4619

E-post: tomas.wahnstrom@hb.se

Rumsnummer: D824

Signatur: TW

Jag arbetar som lektor inom ingenjörs- och teknikvetenskapliga utbildningar och inom forskningsområdet resursåtervinning. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1991. Innan dess utbildade jag mig vid Chalmers Tekniska Högskola. För närvarande är jag studierektor för forskarutbildningen i resursåtervinning.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

A laser-induced fluorescence study of OH radical desorption in the H2+O2 reaction on Pt