Urban Österlund

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4494

Mobilnummer: 0704-383368

E-post: urban.osterlund@hb.se

Rumsnummer: L509

Signatur: UO

Jag arbetar som lektor i företagsekonomi och undervisar framförallt inom ämnesområdet finansiering och redovisning.  Jag bedriver även viss forskning med koppling till dessa ämnesområden, samt forskningsområden med fokus på entreprenörskap och offentliga förvaltning.  Jag har arbetat vid högskolan i Borås i cirka 25 år.