Amir Sattari

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5965

E-post: amir.sattari@hb.se

Signatur: ARSA