Forskningsfilmer

Människan i vården

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Vård i hemmet

Professor Berit Lindahl forskar bland annat på patienters upplevelser av att bo hemma och att vara beroende av teknik/teknologi.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Hjärtstopp utanför sjukhus

Christer Axelsson är biträdande professor inom prehospital vård. Hans forskning fokuserar främst på hjärtstopp utanför sjukhus.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Den vårdande vården

Professor Maria Nyström forskar om den vårdande vården - hur man möter människans behov under utmaningar som till exempel bristande resurser till vården.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Etiska frågeställningar på resurser, patientinflytande och ny teknik

Lars Sandman är professor i vårdetik och forskar om hälso- och sjukvårdsprioriteringar, delat beslutsfattande och att bedöma ny teknologi.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Nyckeln till långt och friskt liv

Fredrik Ståhl, professor i medicin, forskar för att hitta facit till hur man blir gammal och frisk genom att undersöka DNA och livsstil hos äldre.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Barnet i vården

Universitetslektor Lena Hedéns forskning visar att vi behöver bli bättre på att lindra rädsla inte bara smärta när vi vårdar barn.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.