Forskningsfilmer

Människan i vården

Vård i hemmet

Professor Berit Lindahl forskar bland annat på patienters upplevelser av att bo hemma och att vara beroende av teknik/teknologi.

Hjärtstopp utanför sjukhus

Christer Axelsson är biträdande professor inom prehospital vård. Hans forskning fokuserar främst på hjärtstopp utanför sjukhus.

Den vårdande vården

Professor Maria Nyström forskar om den vårdande vården - hur man möter människans behov under utmaningar som till exempel bristande resurser till vården.

Etiska frågeställningar på resurser, patientinflytande och ny teknik

Lars Sandman är professor i vårdetik och forskar om hälso- och sjukvårdsprioriteringar, delat beslutsfattande och att bedöma ny teknologi.

Nyckeln till långt och friskt liv

Fredrik Ståhl, professor i medicin, forskar för att hitta facit till hur man blir gammal och frisk genom att undersöka DNA och livsstil hos äldre.

Barnet i vården

Universitetslektor Lena Hedéns forskning visar att vi behöver bli bättre på att lindra rädsla inte bara smärta när vi vårdar barn.