Äldre personer med multisjuklighet

Äldre personer med multisjuklighet

Projektets avsikt är att generera kunskap om kärnkomponenterna i hälso- och sjukvård och social omsorg för äldre med multisjuklighet samt användning av och kostnader för hälso- och sjukvård, social omsorg och anhörigvård för äldre med multisjuklighet.