Anhörigvårdare till äldre personer med hjärtsvikt

Anhörigvårdare till äldre personer med hjärtsvikt

Projektets avsikt är att generera ny kunskap som ger en ökad förståelse för anhörigvårdares behov och om åtgärder som kan tillgodose dessa behov, genom att studera anhörigvårdare till äldre personer med kronisk hjärtsvikt. 

I projektet ingår

Annelie Gusdal, Doktorand, Mälardalens högskola
Karin Josefsson, Med Dr i Kliniska Äldreforskning, Docent, Universitetslektor
Eva Thors Adolfsson, Med Dr, Verksamhetsutvecklare, Landstinget Västmanland
Lene Martin, Professor, Mälardalens högskola