Användardriven tjänsteinnovation för ett biloberoende, inkluderande och resurssmart avfallssystem

Användardriven tjänsteinnovation för ett biloberoende, inkluderande och resurssmart avfallssystem

I förstudiens undersökning av avfallssystemet i ett invandrartätt hyresområde visade det sig att svårigheter att bli av med skrymmande och farligt avfall leder till att boende lämnas att komma på egna lösningar - lösningar som ofta leder till nedskräpning, bl.a. p.g.a. begränsade möjligheter att förvara avfall i trångbodda lägenheter. Nedskräpningen leder i sin tur till fördomar mellan boende, där boende i delar av området med fler sverigefödda söker förklaringar till nedskräpning i människors kulturella och etniska bakgrund, snarare än i tekniska brister.

Systemet antas vara neutralt men har alltså flera inneboende och normrelaterade problem som beror på ett bristande användarperspektiv. Men avfallssystemet erbjuder också möjligheter. Genom ett större fokus på tjänster och återbruk kan det utvecklas att bättre gynna en cirkulär och inkluderande ekonomi.

I förstudien utvecklades en central pusselbit i ett sådant system tillsammans med boende - ett innovativt tjänstekoncept som baseras på socialt företagande för omhändertagande, inklusive återbruk, av boendes avfall. Målet med genomförandeprojektet är att utveckla tjänsten till en fullt fungerande prototyp. För att åstadkomma detta har vi samlat alla nödvändiga aktörer att delta i en användardriven utvecklingsprocess - en systeminnovation i sig i sammanhang av tekniska system vilket kan fungera som ett inspirerande showcase för liknande processer i andra städer i Sverige och utomlands.

Projektledare

Anna-Karin Schön, Borås Energi och Miljö

Forskare/Medarbetare

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner