Att göra en enkät användbar från norska till svenska, QPP-DC, vårdkvalitet utifrån demenssjukas människors perspektiv

Att göra en enkät användbar från norska till svenska, QPP-DC, vårdkvalitet utifrån demenssjukas människors perspektiv

Projektet syftar till att skapa en svensk enkät som kan besvaras av människor med demenssjukdom eller deras närstående för att få en bild hur de uppfattar vårdkvaliteten.