Bouncing Patterns

Bouncing Patterns

Genom att använda den inneboende kudden hos kombinerade fibrer och upprepade rörformade mönsterstrukturer är syftet att skapa tredimensionalitet i själva textilen såväl som i det utrymme som den bebor genom ett ihåligt självstående textilmaterial, styvt men ändå flexibelt 

Beräkningstekniker för Jacquard-vävning och digitala verktyg möjliggör komplexa flerskiktsvävskonstruktioner. En process baserad på kombinationen av krympande smarta fibrer med undersökningar av specifika värmebehandlingar och experimentella former för generering av metoder, ger möjligheten att undersöka avancerade, transformerbara tredimensionella textilytor, som har den särskilda förmågan att reflektera krafter tillbaka när de kommer i kontakt med ett annat objekt.

Deras grafiska visuella uttryck och haptiska egenskaper avslöjar både skulpturella och strukturella potentialer, vilket placerar verket på kanten av konstnärlig praxis och designpraxis. De kunde fungera som lekfulla landskap med mjuka arkitektoniska former, eller bli funktionella råvaror med olika isolerande egenskaper som är relevanta för inre utrymmen eller arkitektur.