Cirkulära yllekläder

Cirkulära yllekläder

Önskad effekt är att få till en lösning där det går att få ekonomi i alla led och nytta av råvaran in i minsta fiber och de eventuella rest- eller biprodukterna.

Projektet genomförs tillsammans med LRF, Fåravelsförbundet, Filippa K och Röjk.