Connect Me

Connect Me

Projektets mål är att ta modebranschen ett tydligt steg mot en cirkulär industri genom att bryta ner några av de hittills stora barriärerna i ekosystemet, och utveckla konkreta koncept och insikter för hur branschen kan utvecklas till en upplevelsebaserad industri.