Datormodellering för förbättrade proteinbaserade superabsorbenter från avfall

Datormodellering för förbättrade proteinbaserade superabsorbenter från avfall

Projektets syfte är att utveckla superabsorbenter baserade på svampproteiner(zygomycetesproteiner). Det syftar också till att få en bättre förståelse för mekanismerna bakom proteinbaserade superabsorbenter. I ett senare skede kan dessa kunskaper också användas för att modellera kolhydratbaserade superabsorbenter som kan bildas av chitosan som är en huvud beståndsdel i zygomycetescellväggar.

Den fråga som främst är av intresse är förhållandet mellan struktur och vattenupptagningsförmåga för proteiner av olika sammansättning, t.ex. eventuella sekundärstrukturelements påverkan på vattenabsorptionsförmågan. För att få insikt i detta modelleras den tredimensionella strukturen för ett antal olika proteiner med dels den experimentellt funna strukturen och dels med en "random coil" struktur som vi skapar med hjälp av "amorphous cell"- metoden (utvecklad av Prof. Theodorou i Aten, en av våra samarbetspartners).