DECOSCO

DECOSCO

Inom projektet genomförs insamling av textil genom tio deltagande kommuner, flödesanalyser av kasserad textil samt processer för produkt- och affärsutveckling för redesignade produkter.