Entreprenörskap och kreativitet: fallstudier i design- och modeföretag

Entreprenörskap och kreativitet: fallstudier i design- och modeföretag

Syftet med fallstudierna i design och modeföretag är att beskriva och analysera hur företag med design och mode som affärsidé utövar ledarskap och förmår hålla en hög kreativ nivå i sin verksamhet och utveckling. Två huvudfrågor är utgångspunkten; hur leds och organiseras kreativa processer i företaget och hur bedriver företaget sin affärsverksamhet kring de kreativa resultaten? Utifrån dessa har frågeställningar om organisation, marknadsföring, varumärkes­byggande och licensiering utvecklats. Vi avser också att undersöka hur olika svårigheter, inklusive finansiering, under de första åren har övervunnits. Fallstudierna är valda för att visa på olika ledarskap och organisation hos design- och modeföretag; hur design samspelar med andra funktioner i och runt företaget.

Trots att mode är en designprocess är modedesign en egen gemenskap som skiljer sig från den gemensamhet som utgörs av design baserat på produkt- och industridesign, även om det finns överlappningar. Forskning om design- och mode skiljer sig också. Mode har framförallt studerats utifrån ett kultur- eller sociologiskt perspektiv medan ekonomiska perspektiv på modeföretag ofta har en traditionell varumärkesfokus. Senare års forskning har dock uppmärksammat den specifika logik som präglar företag där estetiken är själva kärnprodukten. Förutom designhistorisk forskning har forskning om design i ett ekonomiskt perspektiv en annan inriktning med större fokus på designen betydelse för innovation. Designtänkandet har i denna forskning blivit ett nyckelord. Forskning om innovation och estetisk ekonomi kan bidra till att öka förståelsen för olika processer och ledarskap i såväl design- som modeföretag.

Ledande frågeställningar:

  1. Hur organiseras och utvecklas samspelet mellan designer och olika ledningsfunktioner i företaget (administra­tion, marknadsföring, försäljning, sourcing, distribution, etc.)?
  2. Hur förhåller sig finansiärer till behoven i de kreativa processerna?
  3. Hur skapar företagen sina varumärken; val av marknadsföringsstrategier, etc?
  4. Hur organiseras och utvecklas integrationen mellan design och immaterialrätt (IPR), t ex licensiering?
  5. Vilken är betydelse av designutmärkelser för utvecklingen av företagen?