Ej HLR – vårdpersonals praxis och rådande attityder kring att diskutera och upprätta ställningstagande om att avstå från hjärtlungräddning

Ej HLR – vårdpersonals praxis och rådande attityder kring att diskutera och upprätta ställningstagande om att avstå från hjärtlungräddning

Kunskap om dessa hinder och möjligheter kan bidra till ett evidensbaserat underlag för utbildningsinsatser till berörd vårdpersonal. Detta kan i sin tur bidra till att stärka patientens autonomi avseende sin egen vård i livets slutskede. Forskningsresultaten kan ligga till grund för en fortsatt diskussion kring etiska frågeställningar i anslutning till HLR – i synnerhet vid förhandsbeslut om att avstå behandling – samt medicinsketiska frågeställningar i allmänhet.

Samtliga projektmedlemmar

  • Anders Bremer, Högskolan i Borås
  • Samuel Sandboge, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Anders Ågård, Göteborgs universitet
  • Rurik Löfmark, Karolinska institutet
  • Ewa Rosengren, Karolinska Universitetssjukhuset