Evolving Semantics (PERICLES)

Evolving Semantics (PERICLES)

PERICLES är ett fyraårig projekt som ska anta utmaningen att försäkra att digitalt innehåll förblir tillgängligt i en omgivning som är föremål för innehållslig förändring.

Detta innesluter inte bara teknologisk förändring utan även semantiska förändringar, akademiskt och/eller professionellt arbete eller själva samhället, som kan påverka attityder och intressen hos olika intressenter som interagerar med innehållet.

PERICLES ska anta ett ‘preservation by design’-tillvägagångssätt som inkluderar "modelling, capturing and maintaining" detaljerad och komplex information om digitalt innehåll, villkoren i vilken den existerar och processerna och de policys som den förhåller sig till.

Länk till Evolving Semantics (PERICLES)