Förlossningsmiljö

Förlossningsmiljö

Projektet är tvärvetenskapligt med samverkan mellan Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur Chalmers, Högskolan i Borås samt Obstetrikenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arbete med explorativa studier pågår för närvarande, en systematisk litteratursammanställning samt intervjustudier med kvinnor. Därefter planeras en interventionsstudie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.