Förstudie Verklighetslabb

Förstudie Verklighetslabb

Verklighetslabbet för innovativ resurshantering i Borås ska utveckla nya lösningar för VA- och avfallshantering i Borås. Det är Borås Energi och Miljö som ska driva verklighetslabbet med stöd från samarbetspartners inom forskning, kommun och näringsliv. Användare av labbet är hushåll i Borås.

De nya lösningarna som utvecklas kan bidra till minskad påverkan på miljö och hälsa, effektivare drift och ökad trivsel hos hushållen. Arbetet under förstudien kommer att fokusera på att:
- testa och utvärdera genomförandet i verklighetslabbet, med fokus på att hitta nya lösningar till utmaningen ”att minska matfett och läkemedelsrester i avloppsnätet”.
- identifiera nya utmaningar som skulle kunna testas i en förlängning av verklighetslabbet, inom området VA och avfall.
- identifiera intressenter som skulle kunna aktuella för en fortsättning av verklighetslabbet.