Idéburet offentligt partnerskap i demensvården

Idéburet offentligt partnerskap i demensvården

Projektet ingår i Regeringens Tillitsdelegation. 

Resultatet publiceras av regeringen, dels en rapport i en populärversion och i en forskningsantologi i form av ett slutbetänkande från regeringen.