iHubs Sweden - Capacity for innovation

iHubs Sweden - Capacity for innovation

Det handlar om att stärka kunskapsöverföringen och kompetensutvecklingen mellan och inom enskilda hubbar och Vinnväxtinitiativ. Målet är att skapa underlag för: Startpaket för utveckling av innovationsförmåga Leda och organisera för ökad samverkan Leda och organisera innovationsprocesser Stöd till innovationsledare