Inn2Health

Inn2Health

Fokus är på folksjukdomar eller relevanta problemområden som VGR identifierat samt att stärka samarbete mellan de olika Science parkerna. Vi vill synliggöra behov som identifierats och genom delprojekt mellan företag, akademi, organisationer och andra aktörer hitta lösningar genom studier eller konkreta tillämpade tjänster eller produkter.

Projektet genomförs tillsammans med Science Park Borås, Sahlgrenska Science Park, Lindholmen Science Park, Science Park Skövde, Johanneberg Science Park, MedTechWest (Chalmers Tekniska Högskola), Innovatum Science Park och Västra Götaland Regionen.

Se filmen om projektet

 

Läs artikeln om modellen Inn2Solutions på Science Park Borås webbsida

Forskargrupper

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner