Klimatsmarta konsumenter: Information om hållbarhet till konsument

Klimatsmarta konsumenter: Information om hållbarhet till konsument

Forskning visar på ett ökat intresse för hållbarhetsaspekter även inom mode. Fler och fler modeföretag förändrar också sin pro­duk­tion till en mer hållbar, med bättre materialval och större krav gentemot producenterna. De flesta modeföretag kommunicerar dock väldigt lite om vad de gör och om produkternas miljö­på­verkan. Konsumenterna har därför inte heller information för att kunna göra mer klimatsmarta val.

I ett första experiment har vi testat vad konsumenter anser om information om skjortors miljöpåverkan baserat på ett miljöindex via en dataskärm i butiken. Informationen för respektive skjorta gavs via en RFID-läsare. 90 personer deltog i denna undersökning.

Projektet är ett samarbete mellan F3 Fashion Function Future och SIIR Swedish Institute for Innovative Retailing och är del i samarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.