Kunskapsöversikt på temat Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Kunskapsöversikt på temat Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Den här kunskapsöversikten gäller vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lill Langelotz, lektor i pedagogiskt arbete vid sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, skriver ett kapitel med särskilt fokus på hur

a) lärares professionsutveckling och

b) kollegialt lärande relateras till dessa begrepp.