Kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet riktad till tillväxtmarknader

Kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet riktad till tillväxtmarknader

Det ger även möjlighet att utvärdera den modell som använts av konstellationen inom Waste Recovery i tidigare projekt och nu fortsätter inom Borås Waste Recovery AB.

Projektledare

Jessica Magnusson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Finansiärer