Kvalitetssäkringsprocess för återanvändning och livstidsförlängning av utrustning i offentlig miljö

Kvalitetssäkringsprocess för återanvändning och livstidsförlängning av utrustning i offentlig miljö

Projektets övergripande mål är att stödja myndigheter och aktörer ifrån värdekedjan inom skydd och säkerhetsbranschen genom att ta fram en modell för en kvalitetssäkringsprocess lämplig att användas vid kravställning, upphandling, förvaltning, återanvändning samt livstidsförlängning av skyddsutrustning. Skyddsutrustning är en stor marknad och myndigheter och aktörer inom säkerhetssektorn upphandlar årligen tjänster och produkter för flera miljarder kronor.

Mängden skyddsutrustning som anskaffas av en myndighet kan ibland ske i stora kvantiteter i en skyndsam process. Detta ställer krav på effektiv tillförlitlig kvalitetssäkring, speciellt för den skyddsutrustning som är avsedd att skydda personalen mot det grövsta våldet och där bristande kvalitet bokstavligen kan vara skillnad mellan liv och död. Utöver detta anskaffas skyddsutrustning som avser förhindra och förebygga bestående skador som t.ex. hörselskador och belastningsskador. Förutom det personliga lidandet hos den enskilde, innebär det också en stor kostnad för samhället i form av sjukskrivningar, sjukvård och arbetsuppgiftsbegränsningar.

Ansvar för att efterfölja regelverk och riktlinjer för skyddsutrustning och personal ligger på arbetsgivaren och på enskilda beslutsfattare. Detta kräver en strukturerad kvalitetsprocess som måste kunna säkerställa att bra beslutsunderlag finns tillgängligt under produktens hela livslängd. Projektet avser att ta fram en modell för att under hela produktens livslängd samla in och dokumentera data som är relevant för att bedöma dess aktuella egenskaper/funktion. Detta i syfte att få tillgång till ett kontinuerligt underlag för att kunna fatta beslut om produkten kan återanvändas eller livstidsförlängas.